“Cesta k lepšiemu bývaniu.”

O cenách

Ceny vykonávaných prác sú určované individuálne nakoľko nie každá - zdanlivo rovnaká práca - môže byť ocenená rovnakou hodnotou, záleží na konkrétnej situácií a podmienkach priamo na mieste výkonu či požiadavkách zákazníka atď... Každú jednu zakázku musím osobne obhliadnuť a stanoviť vhodný postup od obtelefónovania dodávateľov materiálu, cez už uvedené, možné požiadavky zákazníka až po samotný výkon práce. Na základe týchto skutočností stanovím výslednú cenu.
Pre orientáciu uvádzam ceník niektorých bežných úkonov. Tieto ceny nie sú smerodajné a sú výlučne orientačné.

Výmena radiátora 55€ / 1ks
Výmena radiátorového ventila 14€ / 1ks
Výmena radiátorového šróbenia 12€ / 1ks
Montáž podlahového kúrenia 5-8€ / m2 podľa systému
Výmena stenovej batérie 12€ / 1ks
Výmena stojankovej batérie 14€ / 1ks
Výmena rohového ventila 9€ / 1ks
Montáž umyvadla 25€ / 1ks
Montáž vaňe 65€ / 1ks
Montáž wc 25€ / 1ks
Nakompletovanie bytového jadra 125€ / 1ks
Vývod - voda a odpad 13€ / 1ks